Превключване на падащо меню: меню

Поверителност и достъпност

Поверителност

Правила за ползване

Достъпност

Поверителност

VIPSport.bg се ангажира да защитава поверителността и сигурността на посетителите на този уебсайт. VIPSport.bg не събира лична информация, когато посещавате нашия уебсайт, освен ако не изберете да предоставите тази информация.

Автоматично събирана информация

Когато посетите VIPSport.bg, се съхраняват следните данни: IP адрес, дата и час, адрес на страницата, която сте отворили, браузъра и използваната операционна система.

Тази информация се използва за измерване на броя на посетителите в различните секции на нашия сайт и за определяне на ефективността на системата или идентифициране на проблемни области. Също така използваме тази информация за анализ на моделите на сайта с цел да го направим по-полезен.

Лична информация

VIPSport.bg не събира никаква лична информация. Информацията, която се предоставя при изпращане на съобщение до VIPSport.bg не е публична и няма да бъде разкривана на трети лица, нито възмездно, нито безвъзмездно, освен ако това не се изисква изрично от закона. VIPSport.bg гарантира, че името и електронният ви адрес няма да бъдат публикувани, а ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще спазваме пълна конфиденциалност съгласно Закона за защита на личните данни.

Отказ от отговорност

VIPSport.bg съдържа препратки (хипертекстови връзки) към информация, създадена и поддържана от други обществени и / или частни организации. VIPSport.bg предоставя тези връзки и указатели само за вашата информация и удобство. VIPSport.bg не носи отговорност за достъпността, политиката по опазване на информацията и съдържанието на други сайтове.

Правила за ползване

За преглеждането на сайта VIPSport.bg е необходимо само стандартно програмно осигуряване (браузър).

Използване на документи от VIPSport.bg

Публикуваните като външен файл документи в сайта VIPSport.bg могат да бъдат преглеждани с подходящо програмно осигуряване със свободен достъп, както следва:

Използване на информационни материали от VIPSport.bg

Всички информационни материали от сайта VIPSport.bg могат да бъдат използвани от средствата за масова информация (вестници, списания, радиоканали, телевизионни канали, сайтове и страници в интернет), при условие, че задължително посочат първоизточника.

Изображението по-долу е официалното лого на ФСХЗУ и на сайта на федерацията VIPSport.bg.

Поставянето на логото на федерацията в интернет-ресурси трябва да се използва само като маркер (препратка) към началната страница на сайта на федерацията VIPSport.bg

Логото не може да бъде модифицирано. Ако ви е необходим друг размер, моля свържете се с нас на адрес fshzubg@gmail.com

Достъпност

Сайтът VIPSport.bg е проектиран и разработен съобразно нуждите на хора със зрителни увреждания, като са прилагани международните насоки на W3C и са използвани най-добрите практики в областта на достъпността на уебсайтове.

Сайтът VIPSport.bg е тестван на съвременни барузъри и устройства, широко разпространени към момента на пускането на сайта.

Освен това, сайтът VIPSport.bg се преглежда регулярно за привеждане в съответствие с най-новите насоки за достъпност в мрежата на W3C и периодично се проверява чрез тестове от незрящи и частично зрящи потребители.

Сайтът VIPSport.bg се обновява често с цел да стане възможно най-достъпен. Ако използвате помощна технология (като четец на екрани, устройство за проследяване на очи или софтуер за разпознаване на глас) и имате затруднения при достъпа до информация на VIPSport.bg, моля свържете се с нас на адрес fshzubg@gmail.com и предоставете URL адреса (уеб адрес) на материала, проблема, който сте изпитали, и вашата информация за контакт.