Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания ФСХЗУ


Буттон за падащо меню


Ръководство

Като неправителствена организация ФСХЗУ дълбоко цени доверието, което й е оказано. Партньорите ни се доверяват за съвместни проекти; правителството и представителите на частния бизнес имат доверие в нашите възможности за генериране на решения, които да служат на хората със зрителни увреждания; донорите ни се доверяват и авансират средства за нашите цели. За да запази това доверие, федерацията прилага най-добрите практики в управлението, отчетността и прозрачността. И това важи за всички нива на организацията.

Снимка на д-р Иван Янев

Хората гледат към ФСХЗУ и нейното ръководство, следят за постоянството и въображението във важната дейност по изграждането на мостове между правителството, гражданското общество и бизнеса, с цел да се разработят решения в мащаба на предизвикателствата, пред които сме изправени. Доверилите ни се заслужават много повече.

д-р Иван Янев Председател на ФСХЗУ
  1. Иван Янев, председател
  2. Борислав Лазаров
  3. Добромир Удрев
  4. Димитър Димитров
  5. Теодора Иванова