Превключване на падащо меню: меню

Ръководство

Като неправителствена организация ФСХЗУ дълбоко цени доверието, което й е оказано. Партньорите ни се доверяват за съвместни проекти; правителството и представителите на частния бизнес имат доверие в нашите възможности за генериране на решения, които да служат на хората със зрителни увреждания; донорите ни се доверяват и авансират средства за нашите цели. За да запази това доверие, федерацията прилага най-добрите практики в управлението, отчетността и прозрачността. И това важи за всички нива на организацията.

Снимка на д-р Иван Янев

Хората гледат към ФСХЗУ и нейното ръководство, следят за постоянството и въображението във важната дейност по изграждането на мостове между правителството, гражданското общество и бизнеса, с цел да се разработят решения в мащаба на предизвикателствата, пред които сме изправени. Доверилите ни се заслужават много повече.

д-р Иван Янев Председател на ФСХЗУ

Управителен съвет

  1. Иван Янев, председател
  2. Борислав Лазаров
  3. Добромир Удрев
  4. Димитър Димитров
  5. Теодора Иванова

Контролен съвет

  1. Кънка Витова, председател
  2. Ваньо Биячев
  3. Любомир Траянов