Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания ФСХЗУ


Буттон за падащо меню


Свържете се с нас

Информацията, която предоставяте тук не е публична и няма да бъде разкривана на трети лица. ФСХЗУ гарантира, че името и адресът Ви няма да бъдат публикувани; те ще бъдат използвани само за кореспонденция. Ние спазваме пълна конфиденциалност съгласно Закона за защита на личните данни.


Адрес за кореспонденция
ФСХЗУ
ул. Найчо Цанов 172, ет. 2
1309 София

Телефон
(+359 2) 812 70 18

Мобилен телефон
(+359) 886 100 462

Факс
(+359 2) 812 70 49

Електронна поща
fshzubg@gmail.com

Работно време на офиса
Всеки работен ден
от 09:00 до 17:00 ч.