Превключване на падащо меню: меню

Начини за подкрепа на ФСХЗУ

Вие можете да повлияете извънредно положително върху спортния ни живот. Като подпомагате дейностите на ФСХЗУ, вие допринасяте за просперитета на хората със зрителни увреждания. Какъвто и начин на подкрепа да изберете, ние ще сме ви дълбоко благодарни.

Можете да дарите средства за някоя определена дейност или да оставите на нас да решим как да ги използваме. Всички дарения за Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” (ФСХЗУ) се управляват и използват под надзора на Управителния и Контролния съвет на федерацията.

Дарение чрез банков превод

Банка ДСК

BIC(SWIFT): STSABGSF
IBAN: BG10 STSA 9300 1523 7553 53

Първа инвестиционна банка

BIC(SWIFT): FINV9150
IBAN: BG05 FINV 9150 1017 3800 74

Съгласие за Директен дебит

 1. Изтеглете бланката Съгласие за директен дебит
 2. Попълнете Вашите данни и сумата, която бихте искали да дарявате.
 3. Разпечатайте документа в три екземпляра.
 4. Занесете попълнените формуляри в клон на обслужващата ви банка.
 5. Едното копие остава в банката, второто е за вас, а третото ни изпратете на адрес fshzubg@gmail.com

Дарение по ведомост

 1. Изтеглете приложената Декларация
 2. Попълнете Вашите данни и сумата, която бихте искали да дарявате. Посочете срока, за който искате да дарявате.
 3. Разпечатайте документа и го подпишете.
 4. Едно копие изпратете на финансово-счетоводния отдел на вашия работодател и едно на нас – fshzubg@gmail.com

Информация за дарителите

 • За друг вид подкрепа (материално дарение, завещание, и т.н.) или ако имате въпроси, свързани с начина по който можете да подпомогнете федерацията - пишете ни
 • ФСХЗУ е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, поради което за дарителите законите на Република България предвиждат данъчни облекчения срещу документ, доказващ извършеното дарение.

Нас ни подкрепят

 • Лого на Зари

  Онлайн издание на
  Съюза на слепите в България

 • Лого на телевизия NOVA

  Нова телевизия

 • Лого на АХУ

  Агенция за хората с увреждания

 • Лого на Хисар

  Минерална вода „Хисар”

 • Лого на хотел Маринела

  Хотел Маринела - София

 • Лого на GlobalTour

  GlobalTour