Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания ФСХЗУ


Буттон за падащо меню


За федерацията

Лого на федерацията - като птица, летяща между две дървета.

Ние гледаме напред

Поставяме си цели и ги постигаме, обсъждаме проблемите и ги решаваме, разказваме за нашата дейност и с увереност гледаме напред към бъдещето на спорта за хора със зрителни увреждания.

Федерацията Спорт за хора със зрителни увреждания (ФСХЗУ) е основана през 2006 година.

Част от основните й цели са популяризирането на спорта сред хората със зрителни увреждания, участието на спортистите в национални и международни състезания, пропагандата на здравословен начин на живот.

Федерацията осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, Устава на ФСХЗУ и други законодателни разпоредби.