Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания ФСХЗУ


Буттон за падащо меню


Покана

Дата: 21.09.2023

Управителният съвет на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на федерацията, свиква Общо събрание на ФСХЗУ.

Дата и час на провеждане:
08.11.2023 г. от 14.00 часа.

Място на провеждане:
гр. Дряново, комплекс „Поп Харитон”

Дневен ред:

  1. Експозе за мандата 2019-2023 г.
  2. Освобождаване на ръководните органи.
  3. Избор на ръководни органи.
  4. Приемане на спортен календар за 2024 г.
    1. Приемане на държавен спортен календар за 2024 г.
    2. Приемане на международен спортен календар за 2024 г.
  5. Приемане на бюджет на ФСХЗУ за 2024 г.
  6. Информация по въпроси от текущ характер.