Превключване на падащо меню: меню

Покана

Дата: 09.01.2023

Управителният съвет на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на федерацията, свиква Общо събрание на ФСХЗУ.

Дата и час на провеждане:
10.02.2023 г. от 11.00 часа.

Място на провеждане:
гр. София, р-н Илинден, ул. „Найчо Цанов” 172

Дневен ред:

  1. Годишен доклад за дейността на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” за 2022 г.
  2. Финансов отчет за 2022 г.
  3. Информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2022 г.
  4. Приемане на 4-годишна програма за развитие на специализираните и адаптираните спортове за хора с нарушено зрение в България.
  5. Информация по въпроси от текущ характер.