Превключване на падащо меню: меню

Спортен клуб „Вая”

Председател
Бинка Монева

Адрес за кореспонденция
Спортен клуб „Вая”
к/с „Зорница” бл.47 п.к.22
8018 Бургас

Електронна поща
rsoburgas@abv.bg

Телефон
+359 56 863 212
+359 56 863 213

Мобилен телефон
+359 88 610 01 82

Година на основаване 2002 г.
Член на федерацията от 2006 г.

Спортове
голбал
канадска борба
лека атлетика
спортен риболов
туризъм
шахмат