Превключване на падащо меню: меню

Спортен клуб „Успех”

Председател
Иван Бакърджиев

Адрес за кореспонденция
Спортен клуб „Успех”
бул. „Европа” 138
1360 София

Електронна поща
sk.uspeh.sofia@gmail.com

Мобилен телефон
+359 88 714 44 69

Година на основаване 2014 г.
Член на федерацията от 2014 г.

Спортове
спортен риболов
спортна табла
туризъм
шахмат
шоудаун