Превключване на падащо меню: меню

Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „Светлина”

Председател
Братой Братоев

Адрес за кореспонденция
СКХЗУ „Светлина”
ул. „Цар Освободител” 104
9700 Шумен

Електронна поща
sk_svetlina@abv.bg
rsoshumen@abv.bg

Телефон
+359 54 877 509

Мобилен телефон
+359 88 508 67 65

Година на основаване 2006 г.
Член на федерацията от 2006 г.

Спортове
спортен риболов
спортна табла
туризъм
шахмат