Превключване на падащо меню: меню

Спортен клуб „Шарк”

Председател
Даниела Садикова

Адрес за кореспонденция
Басейн 56 СОУ „Проф. Константин Иречек”
ж.к. Люлин 8, ул. „Търново” 37
1324 София

Електронна поща
club.shark@abv.bg

Мобилен телефон
+359 88 852 71 83

Година на основаване 2014 г.
Член на федерацията от 2014 г.

Спортове
плуване
ски