Превключване на падащо меню: меню

Спортен клуб за лица със зрителни увреждания „Орфей”

Председател
Теменужка Миткова

Адрес за кореспонденция
СКЛЗУ „Орфей”
ул. „Пазарска” 25
4702 Смолян

Електронна поща
rso_sm@abv.bg

Мобилен телефон
+359 88 610 01 59

Година на основаване 2014 г.
Член на федерацията от 2014 г.

Спортове
спортен риболов
спортна табла
туризъм
шахмат