Превключване на падащо меню: меню

Спортен клуб за лица с увреждания „Изгрев”

Председател
Хасмик Варданян

Адрес за кореспонденция
СКЛУ „Изгрев”
бул. „Цариградско шосе” 112
4019 Пловдив

Електронна поща
rsopld@gmail.com
muki7712@gmail.com

Мобилен телефон
+359 88 802 69 66

Година на основаване 2013 г.
Член на федерацията от 2013 г.

Спортове
канадска борба
лека атлетика
спортен риболов
спортна табла
туризъм
шахмат