Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания ФСХЗУ


Буттон за падащо меню


Покана

Дата: 08.12.2023

Управителният съвет на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на федерацията, и във връзка с чл. 28 от ЗФВС, свиква Общо събрание на ФСХЗУ.

Дата и час на провеждане:
10.01.2024 г. от 11.00 часа.

Място на провеждане:
гр. София, район Илинден, ул. „Найчо Цанов” 172

Дневен ред:

  1. Годишен доклад за дейността на ФСХЗУ за 2023 г.
  2. Информация и оценка на дейността на спортните клубове за спортно-състезателната 2023 г.
  3. Информация по въпроси от текущ характер.