Превключване на падащо меню: меню

Покана

Дата: 18.07.2022

Управителният съвет на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на федерацията, свиква Общо събрание на ФСХЗУ.

Дата и час на провеждане:
07.09.2022 г. от 14.00 часа.

Място на провеждане:
гр. Дряново, комплекс „Поп Харитон”

Дневен ред:

  1. Годишен доклад за дейността на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” за 2021 г.
  2. Финансов отчет за 2021 г.
  3. Приемане на бюджет на Федерацията за 2023 г.
  4. Приемане на спортен календар за 2023 г.
    1. Приемане на държавен спортен календар за 2023 г.
    2. Приемане на международен спортен календар за 2023 г.
  5. Информация по въпроси от текущ характер.