Превключване на падащо меню: меню

Покана

Дата: 18.10.2019

Управителният съвет на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на федерацията, свиква Общо събрание на ФСХЗУ.

Дата и час на провеждане:
29.11.2019 г. от 14.00 часа.

Място на провеждане:
хотел „Поп Харитон” – Дряновски манастир, гр. Дряново.

Дневен ред:

 1. Отчет на ръководните органи на Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”
  1. Отчет на УС.
   1. Съдържателен отчет за 2018-2019 г.
   2. Финансов отчет за 2019 г.
   3. Финансов отчет за 2018 г.
   4. Финансов отчет за 2017 г.
  2. Отчет на КС за 2018-2019 г.
 2. Промени в устава на Федерацията.
 3. Освобождаване на ръководните органи на Федерацията.
 4. Избор на ръководни органи на Федерацията.
 5. Приемане на бюджет на федерацията за 2020 г.
 6. Приемане на спортен календар за 2020 г.
  1. Приемане на държавен спортен календар за 2020 г.
  2. Приемане на международен спортен календар за 2020 г.
 7. Приемане на 4-годишна програма за развитие на специализираните и адаптираните спортове за хора с нарушено зрение в България.
 8. Информация по въпроси от текущ характер.