Превключване на падащо меню: меню

Спортен клуб за инвалиди „Ямбол 99”

Председател
Надка Александрова

Адрес за кореспонденция
СКИ „Ямбол 99”
ул. „Александър Стамболийски” 29
8600 Ямбол

Електронна поща
nadia7@mail.bg

Мобилен телефон
+359 88 847 07 36

Година на основаване 2000 г.
Член на федерацията от 2006 г.

Спортове
канадска борба
лека атлетика
спортен риболов
спортна табла
шахмат