Превключване на падащо меню: меню

Спортно-туристически клуб на хора със сензорни увреждания „Родопи”

Председател
Емилия Стоянова

Адрес за кореспонденция
СТКХСУ „Родопи”
бул. „България” 49, ет. 3, ап. 2
6600 Кърджали

Електронна поща
emi.stoqnova@abv.bg

Мобилен телефон
+359 88 920 03 54

Година на основаване 2009 г.
Член на федерацията от 2009 г.

Спортове
канадска борба
лека атлетика
спортен риболов
спортна табла
туризъм
шахмат