Превключване на падащо меню: меню

Спортен клуб за хора с увреждания „Раховец 2011”

Председател
Катя Кряжева

Адрес за кореспонденция
ТСО на слепите
ул. „Патриарх Евтимий” 5
5100 Горна Оряховица

Електронна поща
humanity.go@gmail.com

Телефон
+359 618 601 22

Мобилен телефон
+359 87 933 81 90

Година на основаване 2011 г.
Член на федерацията от 2011 г.

Спортове
спортен риболов
спортна табла
туризъм
шахмат