Превключване на падащо меню: меню

Спортен клуб за рекреация, интеграция и спорт „Кубар”

Председател
Красимира Георгиева

Адрес за кореспонденция
СКРИС „Кубар”
ул. „Добрич” 74, вх. В, ет. 4, ап. 54
7501 Силистра

Електронна поща
mira66@abv.bg

Мобилен телефон
+359 89 543 52 25

Година на основаване 2011 г.
Член на федерацията от 2011 г.

Спортове
канадска борба
спортна табла